tło kostektło kostektło kostek

Zmiana przepisów dotyczących obostrzeń w sporcie

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r., Zarząd Lubelskiej Unii Sportu podjął decyzję o zawieszeniu od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. szkolenia kadr wojewódzkich oraz współzawodnictwa sportowego.

Zmiany w obszarze sportu:

  1. zakres ograniczeń został doprecyzowany o część dotyczącą działalności obiektów sportowych, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z
  2. zrezygnowano z wyjątku dotyczącego „dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy”.
  3. wprowadzono zakaz: 
  • przeprowadzania na podstawie art. 37a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1863) egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (patenty żeglarskie oraz pateny i licencje motorowodne),
  • organizowania i prowadzenie szkoleń oraz egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu w rozumieniu art. 41 ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133)

Dopuszczalna działalność w obszarze sportu

W związku z wprowadzeniem powyższych przepisów, obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe:

  1. z udziałem przedstawicieli sportu zawodowego:
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie;
  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
  • lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie.

            2. odbywające się bez udziału publiczności

            3. organizowane w ścisłym reżimie sanitarny

Źródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/zmiana-przepisow-dotyczacych-obostrzen-w-sporcie

Foto: www.gov.pl

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.