tło kostektło kostektło kostek

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. wszystkie obecne zasady bezpieczeństwa zostają przedłużone do 18 kwietnia.

Zaktualizowany został także §9 :

„1) wyłącznie wprzypadku sportu zawodowego wrozumieniu art.2pkt143rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 zdnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne zrynkiem we-wnętrznym wzastosowaniu art.107 i108Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z26.06.2014, str.1, zpóźn. zm.2)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, októrym mowa wustawie zdnia 25czerwca 2010r. osporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub repre-zentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport wramach ligi zawodowej wrozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolim-pijskich lub igrzysk głuchych;”

Tym samym:

Zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych poza systemem polskich związków sportowych mogą korzystać z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness, a także uczestniczyć w zawodach i zajęciach sportowych.

Pełna treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065401.pdf 

Foto: Ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.